Dziś mamy 21 marca 2018, środa, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

14 marca 2018 2

O terapeutycznym wykorzystaniu zwierząt. W konferencji wzięło udział prawie 140 osób

W Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 12 marca 2018 r. # Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy zorganizował konferencję pn. „Dobrostan a terapeutyczne wykorzystanie zwierząt”.

(czytaj więcej)
13 marca 2018 4

Miażdżący raport NIK o antybiotykoterapii zwierząt hodowlanych. Ministerstwo uspokaja

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgadza się z tezą o powszechnym stosowaniu antybiotyków # w hodowlach zwierząt w Polsce, a w konsekwencji z istnieniem zagrożenia dla zdrowia konsumenta, która została zawarta w raporcie NIK dotyczącym m.in. nadzoru nad stosowaniem antybiotykoterapii w hodowli zwierzęcej.

(czytaj więcej)
10 marca 2018 0

Wymiar składek na ubezpieczenie rolników. Ile będą wynosić w drugim kwartale roku?

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2018 r.

(czytaj więcej)
07 marca 2018 0

Zatrudnianie pracowników sezonowych na nowych zasadach. Trwają prace nad ustawą

Trwają intensywne prace nad wprowadzeniem specjalnej umowy dla pracowników sezonowych. Nowy # rodzaj umowy zapewni dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika.

(czytaj więcej)
07 marca 2018 0

Ile wynosi emerytura podstawowa w KRUS? Jej wysokość uległa zmianie

Zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie kwoty emerytury # podstawowej (M.P. z 2018 r. poz. 195) kwota emerytury podstawowej, od której ustalana jest wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912,86 zł.

(czytaj więcej)
07 marca 2018 0

Druga edycja programu dotyczącego ochrony pszczół. Na złożenie wniosku są tylko cztery dni

Rusza druga edycja Programu priorytetowego ochrona bioróżnorodności poprzez działania # na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018!

(czytaj więcej)
01 marca 2018 1

Chcesz ubezpieczyć przedsiębiorstwo? Złóż odpowiedni wniosek

Producent rolny, który jest dużym przedsiębiorstwem i chciałby zawrzeć umowę ubezpieczenia z # dopłatami do stawek w zakresie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich powinien wypełnić i przedłożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek wraz z formularzem scenariusza alternatywnego.

(czytaj więcej)
01 marca 2018 0

KRUS zakończył wysyłanie deklaracji podatkowych do emerytów i rencistów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, #w terminie do końca lutego 2018 r. przekazała deklaracje podatkowe PIT do wszystkich emerytów i rencistów.

(czytaj więcej)
20 lutego 2018 1

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych". Rozpoczął się nabór wniosków

ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w o#bszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020. Nabór trwa od 19 lutego do 20 marca 2018 r.

(czytaj więcej)
16 lutego 2018 0

Powiedz stop upadkom! Większości wypadków przy pracy można zapobiec

„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia #Społecznego będzie prowadziła w 2018 roku większość swoich działań prewencyjnych.

(czytaj więcej)
16 lutego 2018 1

By zmniejszyć ryzyko wystąpienia ASF. W życie wchodzą nowe zasady bioasekuracji

W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało 13 lutego 2018 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i #Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360).

(czytaj więcej)
14 lutego 2018 0

Rynek sprzedaży bezpośredniej nie rozwija się tak jak powinien. Jest kilka przyczyn

KPIR wystosował pismo do ministra Krzysztofa Jurgiela w związku z niepokojącą sytuacją na rynku # sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących z gospodarstw rolnych. Treść pisma znajduje się w plikach do pobrania.

(czytaj więcej)
14 lutego 2018 0

"Bezpieczne gospodarstwo rolne". Rusza 16. edycja konkursu dla rolników

KRUS ogłosił kolejnę edycję konkursu dla roników pn. "Bezpieczne gospodarstwo rolne".

(czytaj więcej)
13 lutego 2018 0

Twój wniosek o przyznanie płatności nie uległ zmianie? Złóż oświadczenie

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia # potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017".

(czytaj więcej)
08 lutego 2018 24

Są pieniądze na kredyty. Część oprocentowania za rolnika spłaci ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o # pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. Ich zaletą jest to, że część należnego bankom oprocentowania spłaca za rolników ARiMR.

(czytaj więcej)
06 lutego 2018 0

KRUS rozpoczyna wysyłanie deklaracji podatkowych. Emeryci i renciści otrzymają je do końca lutego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie do wszystkich emerytów i # rencistów deklaracji podatkowych PIT za 2017 rok Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami*, w terminie do końca lutego 2018 r. zobowiązana jest przekazać deklaracje podatkowe PIT emerytom i rencistom.

(czytaj więcej)
06 lutego 2018 4

Zasady stosowania antybiotyków u zwierząt gospodarskich. O czym muszą pamiętać hodowcy?

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z # przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.

(czytaj więcej)
03 lutego 2018 7

KPIR przeciwna zmianom. "Nie godzimy się na takie rozwiązania"

Kujawska-Pomorska Izba Rolnicza jest przeciwna wprowadzeniu w takim kształcie, #na obszarze całego kraju rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Daliśmy temu wyraz, kierując stosowną opinię do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

(czytaj więcej)
31 stycznia 2018 2

Ma być prościej. Ministerstwo pracuje nad nowymi zasadami uboju na użytek własny

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad uproszczeniem zasad dotyczących # uboju na użytek własny.

(czytaj więcej)
31 stycznia 2018 0

Nie płacisz składek w terminie? KRUS wprowadził nowe regulacje

Od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania # składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji złożenia po terminie:

(czytaj więcej)
28 stycznia 2018 3

Szkolenie dla producentów mięsa wołowego. Zaprezentowano kilka ciekawych prelekcji

Ponad 100 hodowców bydła mięsnego, rolników i doradców rolniczych wzięło udział w „Szkoleniu # dla producentów mięsa wołowego” które odbyło się 25 stycznia 2018 r. w Minikowie.

(czytaj więcej)
23 stycznia 2018 26

Dramatyczna sytuacja na rynku trzody. Produkcja przestaje być opłacalna

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza jest niezwykle zaniepokojona aktualna sytuacją na rynku trzody.

(czytaj więcej)
19 stycznia 2018 1

KRUS potrąca zaliczki na podatek dochodowy. Sprawdź szczegóły

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że - jako płatnik emerytur i rent - # zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

(czytaj więcej)
11 stycznia 2018 9

Dopłata do zużytego materiału siewnego. ARiMR będzie prowadziła nabór wniosków

W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja będzie prowadziła nabór wniosków o # przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

(czytaj więcej)
09 stycznia 2018 0

Podatek dochodowy emeryta lub rencisty. Większość PIT-ów rozliczy KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego #2018 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).

(czytaj więcej)
03 stycznia 2018 2

Dofinansowanie na zakup uli i nie tylko. Można składać wnioski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie # zakupu uli, odkładów oraz rodzin pszczelich. Celem programu jest zwiększenie populacji pszczoły miodnej w środowisku.

(czytaj więcej)
02 stycznia 2018 0

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy? KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zasiłki chorobowe w #podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180 dni) przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej (e – ZLA) lub papierowej (na formularzu ZUS – ZLA).

(czytaj więcej)
27 grudnia 2017 0

Są pieniądze na rozwój przetwórstwa dla rolników. Można uzyskać nawet 15 mln złotych

Wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót # nimi lub ich rozwój” będzie można składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku w oddziałach regionalnych ARiMR.

(czytaj więcej)
0

Projekt łóżka producenta z Bydgoszczy w „Werandzie”

Sypialnia to jedno z najważniejszych wnętrz w domu. W tym pomieszczeniu spędzamy znaczącą część doby, w związku z czym wszystkie meble powinny być dobrze dopasowane do indywidualnych potrzeb.

(czytaj więcej)
0

Działka od południa? To nie problem!

Za najwygodniejsze do zagospodarowania uchodzą działki z wjazdem od strony północnej. Ale nie każdy ma tyle szczęścia, żeby nabyć taką właśnie nieruchomość. Podpowiadamy, jaki projekt wybrać i jak następnie usytuować go na działce o mniej korzystnej lokalizacji.

(czytaj więcej)
0

To był pracowity rok dla strażaków. Wiele interwencji podjęto po nawałnicy

Ponad 31 tysięcy interwencji odnotowali w 2017 roku strażacy w województwie kujawsko-#pomorskim – to o 25 procent więcej niż w roku poprzednim. Jedna piątą strażackich akcji (ponad 6 tysięcy zdarzeń) stanowiły wyjazdy związane z usuwaniem skutków sierpniowej nawałnicy.

(czytaj więcej)
0

Jak zrobić murowany grill?

Grillowanie to jeden z przyjemniejszych sposobów na plenerowy wypoczynek. Miły czas w gronie znajomych smakuje najlepiej, gdy stoły zastawione są pieczonymi na grillu mięsami, rybami i warzywami. Na rynku znajdziemy wiele przenośnych urządzeń do grillowania, ale miłośnicy takiej formy wypoczynku z pewnością powinni pomyśleć o czymś więcej – o zbudowaniu własnego grilla. Jak to zrobić i dlaczego warto?

(czytaj więcej)