Dziś mamy 15 listopada 2018, czwartek, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

09 listopada 2018 2

XXVIII Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Wiemy, kto ma największą wiedzę

Dnia 8 listopada 2018r. w MGOKiR w Mroczy odbyła się XXVIII edycja Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

(czytaj więcej)
03 listopada 2018 10

Ceny żywca drastycznie spadają. Hodowcy piszą list do ministra

Publikujemy pismo Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej skierowane do ministra rolnictwa # Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotyczące sytuacji związanej ze spadkiem cen żywca wieprzowego.

(czytaj więcej)
01 listopada 2018 1

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Wnioski można składać do 13 listopada

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. można składać w oddziałach regionalnych # ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014 - 2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju - poprzedni został przeprowadzony w 2017 roku. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł

(czytaj więcej)
25 października 2018 16

Trwa wypłata rekompensat. Prawie 600 mln zł jest już na kontach rolników

Około 600 mln zł trafiło już na konta rolników w ramach wypłaty rekompensat za straty spowodowane # tegoroczną suszą.

(czytaj więcej)
19 października 2018 0

Wypłata zaliczek rozpoczęta. Pieniądze trafiają na konta rolników

Od wtorku 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca 70-procentowe # zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r.

(czytaj więcej)
18 października 2018 1

Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków. Jak uchronić gospodarstwa?

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nakle nad Notecią w załączeniu przekazuje informację o zasadach, # których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków (HPAI), przygotowaną przez Głównego Lekarza Weterynarii w Warszawie.

(czytaj więcej)
11 października 2018 0

Finansowe wsparcie dla rolników indywidualnych już jest. Powołano KOWR

– To dobra wiadomość, to dobra informacja dla rolników – ocenił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan # Krzysztof Ardanowski decyzję Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o uruchomieniu pożyczek dla rolników.

(czytaj więcej)
08 października 2018 10

Gospodarstwo Mateusza Stachowiaka wyróżnione. To wielki sukces

W piątek 5 października 2018 odbyła się ,,V Gala Rolnika Roku i Sołtysa Roku #2018" z województwa kujawsko-pomorskiego.

(czytaj więcej)
06 października 2018 3

Zbliża się termin wypłaty dopłat. Rolniku, sprawdź o czym musisz pamiętać

Od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje rozpoczęcie wypłat # zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r. oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(czytaj więcej)
04 października 2018 4

Szokująco niska cena jabłek. Ministerstwo chce uruchomić interwencyjny skup tych owoców

- Podejmujemy działania, które sprawią, że ta dramatycznie niska cena wynosząca 10, 12, 15 groszy # za kilogram pięknych, polskich jabłek nie może być dalej na rynku tolerowana – poinformował minister Jan Krzysztof Ardanowski po rozmowach z przedstawicielami branży sadowniczej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele firmy Eskimos S.A., która wystąpiła z propozycją skupu jabłek.

(czytaj więcej)
02 października 2018 0

Kontynuacja grupowych ubezpieczeń.Celem jest ochrona życia i zdrowia dzieci z terenów wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informują, # że - w ramach ochrony życia i zdrowia dzieci zamieszkujących tereny wiejskie – podjęta została decyzja o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

(czytaj więcej)
29 września 2018 0

Stawki płatności ustalone. Sprawdź ich wysokość

W dniu 28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym # przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.

(czytaj więcej)
20 września 2018 1

Więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i #zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłaconych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja) – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

(czytaj więcej)
13 września 2018 6

Marzysz o nowym biznesie? Rozpocznij działalność pozarolniczą z dofinansowaniem

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych # ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014 - 2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju - poprzedni został przeprowadzony w 2017 roku. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł

(czytaj więcej)
13 września 2018 0

Ułatwienie dla rolników w związku z suszą. Wprowadzono odstępstwa od zazielenienia

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska # przygotowała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z kolejnej derogacji dotyczącej zazielenienia upoważniającej do zastosowania odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA.

(czytaj więcej)
06 września 2018 0

System identyfikacji i rejestracji zwierząt uległ zmianie. Czego dotyczy nowelizacja?

Od 11 września rolnicy będą musieli stosować zmienione przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji # zwierząt gospodarskich. O tego dnia wchodzi bowiem w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642).

(czytaj więcej)
06 września 2018 2

Klęska suszy w gminie Szubin. Komisja podsumowała prace

Na podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa # – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, a także liczne prośby Producentów Rolnych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego, w dniu 22 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr 234/2018 Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał Komisję do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza.

(czytaj więcej)
05 września 2018 4

Pomoc suszowa nie tylko dla rolników. Wsparcie mogą otrzymać hodowcy ryb

Od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub # hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

(czytaj więcej)
04 września 2018 7

Rolnicy na Dniach Pola. Zapoznali się z nowymi odmianami kukurydzy

4 września w Małocinie na polach należących do Gwidona Bembnisty zorganizowano spotkanie w # ramach imprezy pn. „Dni Pola IPG - Polska”.

(czytaj więcej)
01 września 2018 2

Będą zmiany w obrocie ziemią rolną. MRiRW proponuje nowelizację ustawy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we wrześniu br. przedstawi propozycję nowelizacji #ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

(czytaj więcej)
28 sierpnia 2018 1

Zakup mat dezynfekcyjnych i nie tylko. Rolnicy mogą składać wnioski

Od 27 sierpnia do 14 września producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w #którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie.

(czytaj więcej)
18 sierpnia 2018 2

Susza dotknęła rolników. Wpłynęło 250 wniosków o oszacowanie strat

250 wniosków w sprawie szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych majową #suszą zgłosili rolnicy z gminy Sadki. - Komisja nie szacowała strat w uprawach buraka cukrowego i buraka pastewnego - informuje Piotr Hemmerling, zastępca wójta gminy Sadki.

(czytaj więcej)
15 sierpnia 2018 0

Producenci trzody chlewnej mogą otrzymać refundację. Trwa nabór wniosków

Od 27.08 do 14.09.2018r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków # poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie

(czytaj więcej)
11 sierpnia 2018 0

Wnioski na zakup mat dezynfekcyjnych od 27 sierpnia 2018

Od 27.08.2018 r. do 14.09.2018 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym # utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 75% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

(czytaj więcej)
11 sierpnia 2018 1

Uwaga rolnicy ekologiczni!

Wśród rolników ekologicznych rozpowszechniane są informacje o rzekomym powstaniu # Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych oraz o potrzebie uiszczenia opłaty w wysokości 280 zł za wpis do tego rejestru.

(czytaj więcej)
08 sierpnia 2018 1

Sezon na owoce i warzywa. Ministerstwo przeprowadzi kampanię

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzi szeroko zakrojoną kampanię #promocyjno-informacyjną dotyczącą zwiększenia popytu na owoce i warzywa sezonowe. W ramach akcji zorganizowanych zostanie dziesięć wakacyjnych targów owocowo-warzywnych, w największych polskich miastach.

(czytaj więcej)
07 sierpnia 2018 3

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje do ministra

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje do ministra rolnictwa o zwiększenie #zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego w oparciu o limit 126 l ON/ha!

(czytaj więcej)
06 sierpnia 2018 1

Rząd przeznaczył środki na pomoc dla rolników. Komisje szacują straty

Blisko 800 mln zł rząd przeznaczył na program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich #w tym roku poszkodowanych przez suszę lub powódź.

(czytaj więcej)
0

Projekt łóżka producenta z Bydgoszczy w „Werandzie”

Sypialnia to jedno z najważniejszych wnętrz w domu. W tym pomieszczeniu spędzamy znaczącą część doby, w związku z czym wszystkie meble powinny być dobrze dopasowane do indywidualnych potrzeb.

(czytaj więcej)
0

Młodzi na rynku pracy w kujawsko-pomorskim. Sprawdzamy statystyki

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2017 r. w #województwie kujawsko-pomorskim sytuacja ludzi młodych na rynku pracy była trudniejsza niż ogółu populacji. Grupę tę charakteryzowały niższy współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia.

(czytaj więcej)
0

Jak długo żyją mieszkańcy kujawsko-pomorskiego? Zobacz statystyki

Od ostatniej dekady ubiegłego stulecia obserwowane jest w Polsce wydłużanie się #przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach.

(czytaj więcej)
0

Jak zrobić murowany grill?

Grillowanie to jeden z przyjemniejszych sposobów na plenerowy wypoczynek. Miły czas w gronie znajomych smakuje najlepiej, gdy stoły zastawione są pieczonymi na grillu mięsami, rybami i warzywami. Na rynku znajdziemy wiele przenośnych urządzeń do grillowania, ale miłośnicy takiej formy wypoczynku z pewnością powinni pomyśleć o czymś więcej – o zbudowaniu własnego grilla. Jak to zrobić i dlaczego warto?

(czytaj więcej)