Dziś mamy 20 września 2018, czwartek, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

13 września 2018 6

Marzysz o nowym biznesie? Rozpocznij działalność pozarolniczą z dofinansowaniem

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych # ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014 - 2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju - poprzedni został przeprowadzony w 2017 roku. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł

(czytaj więcej)
13 września 2018 0

Ułatwienie dla rolników w związku z suszą. Wprowadzono odstępstwa od zazielenienia

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska # przygotowała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z kolejnej derogacji dotyczącej zazielenienia upoważniającej do zastosowania odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA.

(czytaj więcej)
06 września 2018 0

System identyfikacji i rejestracji zwierząt uległ zmianie. Czego dotyczy nowelizacja?

Od 11 września rolnicy będą musieli stosować zmienione przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji # zwierząt gospodarskich. O tego dnia wchodzi bowiem w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642).

(czytaj więcej)
06 września 2018 2

Klęska suszy w gminie Szubin. Komisja podsumowała prace

Na podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa # – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, a także liczne prośby Producentów Rolnych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego, w dniu 22 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr 234/2018 Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał Komisję do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza.

(czytaj więcej)
05 września 2018 4

Pomoc suszowa nie tylko dla rolników. Wsparcie mogą otrzymać hodowcy ryb

Od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub # hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

(czytaj więcej)
04 września 2018 7

Rolnicy na Dniach Pola. Zapoznali się z nowymi odmianami kukurydzy

4 września w Małocinie na polach należących do Gwidona Bembnisty zorganizowano spotkanie w # ramach imprezy pn. „Dni Pola IPG - Polska”.

(czytaj więcej)
01 września 2018 2

Będą zmiany w obrocie ziemią rolną. MRiRW proponuje nowelizację ustawy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we wrześniu br. przedstawi propozycję nowelizacji #ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

(czytaj więcej)
28 sierpnia 2018 1

Zakup mat dezynfekcyjnych i nie tylko. Rolnicy mogą składać wnioski

Od 27 sierpnia do 14 września producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w #którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie.

(czytaj więcej)
18 sierpnia 2018 2

Susza dotknęła rolników. Wpłynęło 250 wniosków o oszacowanie strat

250 wniosków w sprawie szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych majową #suszą zgłosili rolnicy z gminy Sadki. - Komisja nie szacowała strat w uprawach buraka cukrowego i buraka pastewnego - informuje Piotr Hemmerling, zastępca wójta gminy Sadki.

(czytaj więcej)
15 sierpnia 2018 0

Producenci trzody chlewnej mogą otrzymać refundację. Trwa nabór wniosków

Od 27.08 do 14.09.2018r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków # poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie

(czytaj więcej)
11 sierpnia 2018 0

Wnioski na zakup mat dezynfekcyjnych od 27 sierpnia 2018

Od 27.08.2018 r. do 14.09.2018 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym # utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 75% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

(czytaj więcej)
11 sierpnia 2018 1

Uwaga rolnicy ekologiczni!

Wśród rolników ekologicznych rozpowszechniane są informacje o rzekomym powstaniu # Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych oraz o potrzebie uiszczenia opłaty w wysokości 280 zł za wpis do tego rejestru.

(czytaj więcej)
08 sierpnia 2018 1

Sezon na owoce i warzywa. Ministerstwo przeprowadzi kampanię

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzi szeroko zakrojoną kampanię #promocyjno-informacyjną dotyczącą zwiększenia popytu na owoce i warzywa sezonowe. W ramach akcji zorganizowanych zostanie dziesięć wakacyjnych targów owocowo-warzywnych, w największych polskich miastach.

(czytaj więcej)
07 sierpnia 2018 3

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje do ministra

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje do ministra rolnictwa o zwiększenie #zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego w oparciu o limit 126 l ON/ha!

(czytaj więcej)
06 sierpnia 2018 1

Rząd przeznaczył środki na pomoc dla rolników. Komisje szacują straty

Blisko 800 mln zł rząd przeznaczył na program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich #w tym roku poszkodowanych przez suszę lub powódź.

(czytaj więcej)
05 sierpnia 2018 3

Nowe zasady stosowania nawozów. Rolniku zapoznaj się ze zmianami

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Ministra # Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

(czytaj więcej)
03 sierpnia 2018 0

Trzoda chlewna. Do 30 września można składać wnioski o rekompensaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że od 15 maja do #30 września 2018 r. posiadacze zwierząt, którzy przystąpili do programu wypłat rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o:

(czytaj więcej)
01 sierpnia 2018 3

Sołtysi odetchną z ulgą. Szacowanie szkód łowieckich już ich nie dotyczy

Nowelizacja prawa łowieckiego od początku jej wejścia w życie nie spodobała się sołtysom. Mieli oni # od tej pory, czyli od 1 kwietnia br. więcej pracy związanej z nałożonych na nich obowiązkiem szacowania szkód rolniczych. Na szczęście, parlamentarzyści ponownie pochylili się nad ustawą. Nowe rozwiązania jednak nie zadowalają wszystkich.

(czytaj więcej)
31 lipca 2018 0

ASF nadal atakuje dziki. Opracowano zasady bioasekuracji dla myśliwych

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki.

(czytaj więcej)
30 lipca 2018 0

Tworzenie grup i organizacji producentów. Można składać wnioski

Już można składać wnioski o przyznanie wsparcia na tworzenie grup i organizacji #producentów. Wysokość pomocy wynosi do 100 tys. euro rocznie. O pomoc mogą starać się m.in. rolnicy zajmujący się produkcją zbóż.

(czytaj więcej)
28 lipca 2018 1

Minister rolnictwa w woj. kujawsko-pomorskim. Tematem spotkań był Plan dla wsi

Omówienie Planu dla wsi to główny temat wczorajszych spotkań ministra Jana #Krzysztofa Ardanowskiego podczas wizyty w województwie kujawsko-pomorskim.

(czytaj więcej)
25 lipca 2018 0

Ułatwienia dla rolników z obszarów z ograniczeniami. Przyjęto projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach #związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

(czytaj więcej)
24 lipca 2018 16

Zakaz handlu w niedzielę a rolnicy. KPIR zwraca się do wojewody

23 lipca prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek wystąpił z pismem #do wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza ws. zakazu handlu w sklepach z częściami zamiennymi do maszyn rolniczych. Treść pisma poniżej.

(czytaj więcej)
21 lipca 2018 3

Ochrona, wsparcie i rozwój. Ministerstwo opracowało plan dla wsi

W czwartek, 19 lipca premier ogłosił rządowy program wsparcia dla wsi tzw. # #Plan dla wsi zakłada m.in. wsparcie sprzedaży bezpośredniej czy też proponuje utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego.

(czytaj więcej)
20 lipca 2018 0

Będzie więcej pieniędzy na sfinansowanie wniosków złożonych zimą

5 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w #sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1297).

(czytaj więcej)
19 lipca 2018 13

Restrukturyzacja małych gospodarstw. Zakończyło się przyjmowanie wniosków

Od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można było składać #wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw".

(czytaj więcej)
19 lipca 2018 2

Większe kontrole rynku. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła 17 lipca rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw #w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.

(czytaj więcej)
18 lipca 2018 0

Częste upadki w gospodarstwach. Większości zdarzeń można zapobiec

„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie # prowadziła w 2018 roku większość swoich działań prewencyjnych. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2017 roku Kasa wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 rolników straciło życie.

(czytaj więcej)
0

Projekt łóżka producenta z Bydgoszczy w „Werandzie”

Sypialnia to jedno z najważniejszych wnętrz w domu. W tym pomieszczeniu spędzamy znaczącą część doby, w związku z czym wszystkie meble powinny być dobrze dopasowane do indywidualnych potrzeb.

(czytaj więcej)
0

Młodzi na rynku pracy w kujawsko-pomorskim. Sprawdzamy statystyki

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2017 r. w #województwie kujawsko-pomorskim sytuacja ludzi młodych na rynku pracy była trudniejsza niż ogółu populacji. Grupę tę charakteryzowały niższy współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia.

(czytaj więcej)
0

Jak długo żyją mieszkańcy kujawsko-pomorskiego? Zobacz statystyki

Od ostatniej dekady ubiegłego stulecia obserwowane jest w Polsce wydłużanie się #przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach.

(czytaj więcej)
0

Jak zrobić murowany grill?

Grillowanie to jeden z przyjemniejszych sposobów na plenerowy wypoczynek. Miły czas w gronie znajomych smakuje najlepiej, gdy stoły zastawione są pieczonymi na grillu mięsami, rybami i warzywami. Na rynku znajdziemy wiele przenośnych urządzeń do grillowania, ale miłośnicy takiej formy wypoczynku z pewnością powinni pomyśleć o czymś więcej – o zbudowaniu własnego grilla. Jak to zrobić i dlaczego warto?

(czytaj więcej)