Dziś mamy 18 czerwca 2024, wtorek, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

17 czerwca 2024 0

Składka w III kwartale. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

Kasa informuję, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego# Rolników z dnia 6 czerwca 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2024 r.

(czytaj więcej)
16 czerwca 2024 1

Trwa kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych. Nabór do 1 lipca

Trwa kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych# 2024. Nabór potrwa do 1 lipca. Dotychczas złożono blisko 956 tys. wniosków. Na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym, czyli za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc.

(czytaj więcej)
14 czerwca 2024 0

Rozwój małych gospodarstw i premie dla rolników. Wnioski elektroniczne

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o wsparcie w ramach dwóch interwencji #realizowanych z budżetu PS WPR 2023-2027: I.10.5 Rozwój małych gospodarstw oraz I.11 Premie dla młodych rolników, mogą składać wnioski o płatność za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

(czytaj więcej)
14 czerwca 2024 2

Dopłaty za miniony rok. 95 procent rolników otrzymało płatności

Do 13 czerwca 2024 r. dopłaty bezpośrednie za# 2023 r. trafiły na konta 1,178 mln rolników. ARiMR stara się wypłacać pieniądze jak najsprawniej.

(czytaj więcej)
13 czerwca 2024 0

Do kiedy wnioski? Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje #zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Pula środków wynosi 230 mln zł. Wsparcie będzie finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
10 czerwca 2024 0

Trwa wypłata płatności końcowych. Sprawdź, czy numer konta jest właściwy

Do 7 czerwca 2024 r. dopłaty bezpośrednie za 2023 r. trafiły #na konta 1,157 mln rolników. ARiMR stara się wypłacać pieniądze jak najsprawniej.

(czytaj więcej)
08 czerwca 2024 1

Powierzchnia upraw nasiennych w Polsce. Porównanie z innymi krajami

Powierzchnia upraw nasiennych w Polsce #na tle innych krajów UE w 2023r.

(czytaj więcej)
06 czerwca 2024 0

Pomoc dla producentów kukurydzy. Do rozpatrzenia już niewiele wniosków

Nabór wniosków o wsparcie dla producentów kukurydzy #odbył się między 21 a 29 lutego 2024 r. i wówczas złożono ich ponad 172 tys. Ponieważ wynikająca z zadeklarowanego zapotrzebowania kwota nie przekroczyła limitu (1 mld zł), nie było potrzeby stosowania współczynnika korygującego. Do 6 czerwca 2024 r. Agencja wypłaciła ponad 714 mln zł, które trafiły do 168,15 tys. rolników. Do rozpatrzenia zostało niewiele wniosków.

(czytaj więcej)
06 czerwca 2024 0

Interwencje w sektorze owoców i warzyw. Wkrótce nabór wniosków

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków# o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze owoców i warzyw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
05 czerwca 2024 1

Premie dla młodych rolników. Kto może ubiegać się o pomoc?

Wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników #będzie można składać od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Wsparcie to jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.

(czytaj więcej)
03 czerwca 2024 0

Pomoc dla producentów zbóż. Dokumenty przyjmowane do środy

Producenci pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub #mieszanek zbożowych, którzy sprzedali ziarno między 1 stycznia a 31 maja 2024 r. mogą składać wnioski o wsparcie do 5 czerwca. Stawki dopłat do hektara wynoszą od 740 zł do 1620 zł, a pula środków na dofinansowanie w ramach tego naboru to 2,1 mld zł.

(czytaj więcej)
02 czerwca 2024 2

Nowa dyrektywa PE. Dotyczy dżemów, soków i miodów

24 maja br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę #Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw Rady odnoszących się do miodu, soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Przepisy wchodzą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie muszą wdrożyć dyrektywę do 14 grudnia 2025r. i stosować nowe przepisy od 14 czerwca 2026r.

(czytaj więcej)
02 czerwca 2024 1

Wsparcie na zalesianie gruntów rolnych. Można składać wnioski

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać #o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.

(czytaj więcej)
01 czerwca 2024 5

Nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń. W jakiej kwocie?

Producenci świń mogą złożyć wniosek o udzielenie# nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Wniosek o pożyczkę należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

(czytaj więcej)
31 maja 2024 1

Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku. Nabór dla pszczelarzy

Tylko do 31 maja 2024 r. można ubiegać się o dofinansowanie# do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Budżet na ten cel to 80 mln zł. Dotychczas dokumenty złożyło blisko 41 tys. pszczelarzy.

(czytaj więcej)
28 maja 2024 2

Piątek ostatnim dniem na złożenie wniosku. Wsparcie dla pszczelarzy

Do 31 maja 2024 r. można ubiegać się o dofinansowanie #do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Budżet na ten cel to 80 mln zł. Dotychczas dokumenty złożyło blisko 35 tys. pszczelarzy.

(czytaj więcej)
28 maja 2024 1

Dopłaty do zbóż. Pozostało kilka dni na złożenie wniosku

Do 5 czerwca o wsparcie mogą się ubiegać producenci #pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych, którzy sprzedali ziarno między 1 stycznia a 31 maja 2024 r. Pula środków na taką pomoc wynosi 2,1 mld zł.

(czytaj więcej)
25 maja 2024 0

Dopłaty do materiału siewnego. Ruszył nabór wniosków

Od 25 maja do 10 lipca 2024 r. można ubiegać się o dopłaty# z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

(czytaj więcej)
24 maja 2024 0

Wsparcie dla producentów kukurydzy Środki trafiają na konta

Trwa wypłata dopłat do kukurydzy. Nabór wniosków odbył się między# 21 a 29 lutego 2024 r. i wówczas złożono ich ponad 172 tys. Ponieważ wynikająca z zadeklarowanego zapotrzebowania kwota nie przekroczyła limitu (1 mld zł), nie będzie współczynnika korygującego. Do 23 maja 2024 r. blisko 168 tys. rolników otrzymało 713 mln zł.

(czytaj więcej)
23 maja 2024 1

Pomoc dla producentów zbóż. Do kiedy można składać wnioski?

Do dnia 5 czerwca 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc# finansowa dla producentów zbóż. Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

(czytaj więcej)
21 maja 2024 0

Ubezpieczenie rolników. Zbliża się termin złożenia zaświadczenia

31 maja 2024 r. upływa termin złożenia zaświadczenia# lub oświadczenia w sprawie wysokości należnego podatku dochodowego za 2023 rok Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zbliża się termin złożenia zaświadczenia właściwego organu podatkowego lub oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

(czytaj więcej)
21 maja 2024 4

Straty w uprawach z powodu suszy. Trwają wypłaty

Producenci rolni, w gospodarstwach których szkody w uprawach #spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej, mogli się starać o wsparcie od 29 lutego do 15 marca 2024 r. Zarejestrowano ponad 133 tys. wniosków a do tej pory na konta ok. 82 tys. rolników trafiło 634 mln zł.

(czytaj więcej)
19 maja 2024 5

Pszczelarze składają wnioski. Zainteresowanie dofinansowaniem

Do 31 maja 2024 r. można ubiegać się o dofinansowanie# do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Budżet na ten cel to 80 mln zł. Dotychczas dokumenty złożyło 26 tys. pszczelarzy.

(czytaj więcej)
19 maja 2024 0

Dopłaty za 2024 rok. Trwa kampania przyjmowania wniosków

Trwa kampania przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat #bezpośrednich i obszarowych za 2024 r. Do 17 maja złożono ich 713 tys. Nabór potrwa do 1 lipca. Z kolei na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. – komunikat MRiRW.

(czytaj więcej)
18 maja 2024 2

Skutki wiosennych przymrozków. Zgłoś szkody w odpowiednim tereminie

Przypominamy, że w przypadku gdy w gospodarstwach# członków organizacji producentów owoców i warzyw wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, zaistniałymi w ostatnich tygodniach, w postaci przymrozków wiosennych, istnieje możliwość zakwalifikowania takiego zdarzenia jako przejawu siły wyższej.

(czytaj więcej)
0

Wspólne ćwiczenia przeciwkryzysowe. Współdziałanie służb

16 czerwca 2024 r. 8 Kujawsko-Pomorska Brygada# Obrony Terytorialnej szkoliła się wspólnie z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Celem ćwiczeń w miejscowości Wielgie było zgrywanie działań służb w ramach zarządzania kryzysowego na wypadek klęski żywiołowej. W działaniach uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego razem z Wójtem Gminy.

(czytaj więcej)
0

Dwudziesta szósta wędrówka. Na uczestników czekał pyszny posiłek

Dzisiejszą wędrówkę w większości maszerowaliśmy w korycie #Rokitki. 20 uczestników rozpoczęło wędrówkę a 19 ukończyło. Jedna osoba musiała się wycofać ze względu na rozklejenie się obuwia.

(czytaj więcej)
0

"Edukacja z wojskiem". W zajęciach uczestniczyło blisko 4000 uczniów

W pierwszym miesiącu pilotażowego programu# „Edukacja z wojskiem” w województwie kujawsko- pomorskim w zajęciach uczestniczyło blisko 4000 uczniów. Przez 4 tygodnie zaangażowanych w szkolenie było 40 żołnierzy z 9 jednostek wojskowych z naszego województwa.

(czytaj więcej)