Dziś mamy 3 grudnia 2023, niedziela, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

03 grudnia 2023 2

Propozycje systemowych rozwiązań dla rolnictwa. Osiem projektów

Minister rolnictwa i rozwoju wsi #Anna Gembicka zaprezentowała dziś priorytetowe działania w zakresie systemowych rozwiązań dla rolnictwa. – To jest osiem projektów rozwiązań dotyczących polskiego rolnictwa w różnych dziedzinach – poinformowała minister. Szefowa resortu rolnictwa zwróciła uwagę na fakt, że rolnictwo wymaga stabilności, przewidywalności i opłacalności, a wypracowane rozwiązania przyczynią się do tego w znacznej mierze.

(czytaj więcej)
30 listopada 2023 0

Informacje dla pobierających świadczenia dla opiekunów. Zmiany od stycznia

Ważne informacje dla osób pobierających świadczenia# dla opiekunów, za które wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – zmiany od 1 stycznia 2024 r.

(czytaj więcej)
30 listopada 2023 0

Płatności bezpośrednie i obszarowe. Ostatni dzień wypłaty zaliczek

Do 29 listopada rolnicy otrzymali #8,94 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023. Wypłaty zaliczek potrwają do końca listopada. W grudniu rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

(czytaj więcej)
29 listopada 2023 8

Jakie firmy importowały zboże z Ukrainy? Lista podmiotów udostępniona

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępnia listę podmiotów, które #w okresie od 24 lutego 2022 roku do 15 kwietnia 2023 roku importowały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zboże z terytorium Ukrainy.

(czytaj więcej)
29 listopada 2023 5

Weryfikacja stanu pól uprawnych. System monitorowania rolniczych obszarów

Wdrożony w tym roku przez# Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa System Monitorowania Obszaru (AMS) służy do weryfikacji stanu pól uprawnych.

(czytaj więcej)
27 listopada 2023 2

Duże zainteresowanie wsparciem. "Rozwój małych gospodarstw"

O dofinansowanie na #„Rozwój małych gospodarstw” można się było starać od 28 września do 24 listopada 2023 r. Nabór był dwukrotnie wydłużany, bo pomoc realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Wnioski można było składać tylko i wyłącznie elektronicznie.

(czytaj więcej)
27 listopada 2023 0

Środki na inwestycje chroniące wody przed azotanami. Ile wniosków wpłynęło?

Do 24 listopada 2023 r. można się było ubiegać o wsparcie# na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Z aktualnych statystyk wynika, że w zakończonym naborze, siódmym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obejmującym takie dofinansowanie, złożono 400 wniosków na kwotę blisko 50 mln zł.

(czytaj więcej)
26 listopada 2023 2

Cykl szkoleń dla inspektorów. Ochrona wód przed azotanami

Produkcja rolna to podstawa bezpieczeństwa żywnościowego# kraju. Kluczową kwestią w tym zakresie jest racjonalne gospodarowanie nawozami, czyli w taki sposób, żeby połączyć efektywność działań z bezpieczeństwem dla środowiska. Jednym z zadań Inspekcji Ochrony Środowiska jest ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Inspektorzy szkolą się także w tym zakresie, aby kontrole były coraz efektywniejsze.

(czytaj więcej)
25 listopada 2023 0

Płatności bezpośrednie i obszarowe. Wypłata zaliczek dobiega końca

Do 24 listopada 2023 r. rolnicy otrzymali #8,74 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023. Wypłaty zaliczek potrwają do końca listopada. W grudniu rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

(czytaj więcej)
24 listopada 2023 0

Modernizacja wiejskiej infrastruktury energetycznej. Dodatkowe środki

Komisja Europejska, 21 listopada 2023 r., wydała pozytywną #opinię na temat zmienionego KPO, w tym w odniesieniu do wniosku Polski z 31 marca br., o dodatkowe 2,76 mld euro dotacji w ramach Planu REPowerEU. Plan ten ma służyć zwiększeniu niezależności energetycznej UE i poszczególnych państw członkowskich, w tym od importu paliw kopalnych.

(czytaj więcej)
24 listopada 2023 0

Pomoc dla gospodarstw rolnych. Dzisiaj ostatni dzień dwóch naborów

Już tylko do 24 listopada 2023 r. można się ubiegać o wsparcie #na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” i „Rozwój małych gospodarstw”. Pierwsza pomoc jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, druga pochodzi z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
23 listopada 2023 1

Dopłaty do ubezpieczeń rolnych. Rada ministrów przyjęła rozporządzenie

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat #do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

(czytaj więcej)
22 listopada 2023 1

Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej. Dla kogo wsparcie?

Do 29 grudnia 2023 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia# klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub ASF, mogą ubiegać się o środki finansowe na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Kwota pomocy w ramach tego działania finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 to maksymalnie 300 tys. zł.

(czytaj więcej)
20 listopada 2023 0

Dofinansowanie dla hodowców pszczół. Wystartowało siedem naborów

Do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy# organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze mogą składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Trzy ze skierowanych do nich interwencji (I.6.2, I.6.3 i I.6.5) były realizowane w kwietniu tego roku, cztery (I.6.1, I.6.4, I.6.6 i I.6.7) są dostępne po raz pierwszy. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

(czytaj więcej)
18 listopada 2023 2

Wsparcie dla producentów kalafiorów i brokułów. KE zdecydowała

Informujemy, że w czwartek 16 listopada 2023 r. Komisja Europejska wydała decyzję# o zgodności ze wspólnym rynkiem programu pomocy dla producentów kalafiorów i brokułów, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

(czytaj więcej)
17 listopada 2023 0

"Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy". Wylosowano hulajnogi

Losowanie hulajnóg dla dzieci rolników, które ukończyły #kurs e-learningowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

(czytaj więcej)
16 listopada 2023 0

Wsparcie na inwestycje w rolnictwie. Zostało kilka dni na złożenie wniosku

Jeszcze do 24 listopada 2023 r. można się ubiegać o wsparcie #na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Limit na rolnika i gospodarstwo wynosi 150 tys. zł. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(czytaj więcej)
15 listopada 2023 0

Można się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć. Ruszył nabór

Od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. można się ubiegać o# dofinansowanie przedsięwzięć służących wdrożeniu rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0. Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną. Pula środków wynosi 164 mln zł.

(czytaj więcej)
14 listopada 2023 0

Wykonano przelewy za niezapłaconą kukurydzę. Ponad 500 wniosków

Producenci rolni, którzy w latach 2022-2023 co najmniej raz #nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę, mogli się ubiegać o przyznanie wsparcia do 6 października 2023 r. Wnioski złożyło ponad 500 rolników, którzy ubiegają się o ok. 40 mln zł pomocy. 12 października Agencja rozpoczęła realizację płatności z tego tytułu. Dotychczas 427 rolników otrzymało 21,25 mln zł dofinansowania.

(czytaj więcej)
13 listopada 2023 1

Paszportyzacja polskiej żywności. Konferencja w formie on-line

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza #na konferencję w formie on-line, podsumowującą wyniki pilotażu, przeprowadzonego w ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności.

(czytaj więcej)
12 listopada 2023 2

Wsparcie na odbudowę produkcji trzody chlewnej. Realizacja płatności

Wnioski o pomoc na odbudowę produkcji trzody chlewnej można #było składać do 15 września 2023 r. W tym czasie zarejestrowano ich nieco ponad 28 tys. Na początku października rozpoczęła się realizacja płatności. Do tej pory na konta 27,45 tys. rolników trafiło blisko 434,4 mln zł.

(czytaj więcej)
10 listopada 2023 5

Nowelizacja unijnego systemu zdrowia roślin. Piętnaście zmian

Komisja Europejska na posiedzeniu szefów służb# fitosanitarnych państw członkowskich w dniu 7 listopada 2023 r. zaprezentowała projekt nowelizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2031.

(czytaj więcej)
09 listopada 2023 0

Płatności bezpośrednie i obszarowe. Wypłata zaliczek na półmetku

Za nami 17 dni realizacji zaliczek na poczet płatności #bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023. Przed nami 16 dni wypłat środków z tego tytułu. Do 8 listopada do rolników trafiło 5,3 mld zł w postaci zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych. Wypłaty potrwają do końca listopada. W grudniu rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

(czytaj więcej)
08 listopada 2023 0

"Zgłoś szkodę rolniczą". Jak logować się profilem zaufanym do aplikacji?

Wyjaśniamy, jak nadal logować się profilem zaufanym do aplikacji# „Zgłoś szkodą rolniczą” w przypadku wygaśnięcia profilu zaufanego i jego nieprzedłużenia do 31 października br.

(czytaj więcej)
08 listopada 2023 0

Wsparcie na inwestycje chroniące wody przed azotanami. Nabór wniosków

Do 24 listopada 2023 r. można się ubiegać o wsparcie #na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a limit na rolnika i gospodarstwo wynosi 150 tys. zł.

(czytaj więcej)
07 listopada 2023 0

Interwencje pszczelarskie. Niebawem startuje 7 naborów wniosków

Od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. hodowcy #pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze będą mogli składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
06 listopada 2023 0

Rozwój małych gospodarstw. Upływa czas składania wniosków

Jeszcze do #10 listopada 2023 r. można się ubiegać o dofinansowanie na „Rozwój małych gospodarstw” z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Do tej pory w naborze, który rozpoczął się 28 września 2023 r., wnioski o wsparcie na kwotę 268 mln zł złożyło ponad 2,6 tys. rolników.

(czytaj więcej)
05 listopada 2023 1

Wydłużono termin składania wniosków suszowych. Nowe rozporządzenie

Rząd wydłużył termin składania wniosków #o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy. Rolnicy będą mieli taką możliwość do 17 listopada 2023 r.

(czytaj więcej)
0

Zmiana przepisów. Nowe normy handlowe w odniesieniu do jaj

28 listopada 2023 roku straciło moc rozporządzenie #Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163 z 24.06.2008 r., str. 6 ze zm.).

(czytaj więcej)
0

Fałszywy obraz szopa. Inwazyjny gatunek obcy

Szop pracz należy do inwazyjnych gatunków obcych (IGO), które stanowią jedno z największych #zagrożeń dla rodzimej różnorodności biologicznej. Jednak brak wiedzy w tym zakresie i pozornie przyjazny wizerunek zwierzęcia sprawia, że we współczesnej kulturze masowej traktowany jest jak maskotka. A to fałszywy obraz szopa.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)
0

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Podsumowanie wsparcia

Program Operacyjny #Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) to łącznie 9 Podprogramów realizowanych w latach 2014-2023.

(czytaj więcej)