Dziś mamy 20 sierpnia 2019, wtorek, imieniny obchodzą:

21 maja 2019

Informacja dla mieszkańców. Nastąpią zmiany w prawie użytkowania gruntów

fot. archiwum

fot. archiwum

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w # prawo własności 17.05.2019 roku.

W związku ze zmianami w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe Burmistrz Kcyni w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia wyda zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.).

Zaświadczenie dostarczone będzie na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. Stosownie do art.7 ust.6 i 7 cytowanej ustawy właściciel gruntu ma obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat.

Jednocześnie w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Burmistrzowi Kcyni na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu 20-to letniego okresu.

W związku z powyższym Zaświadczenie będzie zawierało informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Kcynia, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, przysługuje na podstawie Uchwały Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów bonifikata od tej opłaty w wysokości:
1) 30 % w roku, w którym nastąpiło przekształcenie
2) 20% w drugim roku po przekształceniu
3) 10% w trzecim roku po przekształceniu.

Osoby zainteresowane dokonaniem opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów proszone są o przybycie do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pod numerem telefonu (52) 589-37-42.

materiał: Anna Duda-Nowicka

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 0 0

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Okres grzewczy coraz bliżej. Jak zadbać o modernizację źródła ciepła?

We wrześniu rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy. Coraz chłodniejsze dni i # noce oznaczają konieczność uruchomienia centralnego ogrzewania w naszych domach.

(czytaj więcej)
0

Jak w ciąży przetrwać upały. Co przyszłe mamy powinny zrobić?

Od kilku lat w naszym kraju letnie miesiące są coraz bardziej gorące. Bywają dni trudne do # przetrwania dla każdego z nas, a zwłaszcza dla przyszłych mam.

(czytaj więcej)
0

Wytwarzamy zbyt dużo CO2. Już możemy odczuć zmiany klimatu

Dwutlenek węgla (CO2) to jeden z gazów cieplarnianych, którego nadmierna emisja # przyczynia się do niepożądanych zmian klimatycznych na świecie.

(czytaj więcej)
0

Kierunek wakacje. Dlaczego warto wybrać lot czarterowy?

Coraz więcej osób interesuje się lotami czarterowymi. Przeloty organizowane przez # biura podróży potrafią kosztować znacznie mniej, niż te wykupione bezpośrednio u przewoźnika.

(czytaj więcej)