Dziś mamy 23 czerwca 2024, niedziela, imieniny obchodzą:

02 października 2023

Sprawa do ponownego rozpatrzenia. Marcin K. nie przyznaje się do winy!

fot. MM

fot. MM

15 września w Sądzie Rejonowym w Nakle odbyła się #pierwsza rozprawa w rozpoczynającym się od nowa procesie przeciwko Marcinowi K. w sprawie afery finansowej, do której doszło w 2019 roku. Sprawa dotyczy tzw. okienka kasowego, które działało w Nakle przy ul. Gimnazjalnej. W tym czasie mieszkańcy zlecali przelewy na pokrycie swoich bieżących rachunków w „Microbanku”, jednakże jak się później okazało – wpłacane przez nich pieniądze nie docierały do odbiorców.

Przypomnienie sprawy

Trwający niespełna 2 lata proces w Sądzie Rejonowym w Nakle przeciwko Marcinowi K. rozpoczął się 19 listopada 2020 roku. Wówczas oskarżony usłyszał zarzuty dotyczące wyrządzenia oszustw finansowych na łączną kwotę przekraczającą 170 tys. zł. Ostatecznie prowadząca sprawę Sędzia Sądu Rejonowego w Nakle Renata Kowalska ogłosiła wyrok, na mocy którego uznano Marcina K. za winnego popełnienia czynu na podstawie:
– art. 286 par. 1 k.k. – kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat).
– art. 286 par 3 k.k. – przewiduje, że w tzw. wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sąd przyjmując powyższe rozwiązanie kierował się niską wartością szkody wyrządzonej przez Marcina K. w przypadku zdecydowanej większości osób pokrzywdzonych. Również z uwagi na popełnienie wspomnianych czynów w krótkich odstępach czasu oraz z wykorzystaniem takiej samej sposobności, Sąd na podstawie powyższych artykułów wymierzył oskarżonemu karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Oprócz tego Sąd uznał oskarżonego za winnego innych czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia i przyjął, że stanowią one ciąg przestępstw 91 par 1 k.k. (orzeczenie kary łącznej jest konsekwencją realnego zbiegu przestępstw pod warunkiem, że orzeczono kary tego samego rodzaju lub inne nadające się do połączenia), dodatkowo wymierzając Marcinowi K. karę 1 roku pozbawienia wolności.

Reasumując, Sąd postanowił obie kary połączyć i wymierzyć oskarżonemu łączną karę 3 lat pozbawienia wolności. Sąd zasądził także należne obrońcy koszty wypłacanego wynagrodzenia za obronę oskarżonego z urzędu oraz to, że wszystkim 242 pokrzywdzonym, którym wyrządzona szkoda nie została naprawiona, Marcin K. ma obowiązek jej naprawienia. – U podstaw tego rozstrzygnięcia legła całość zgromadzonego materiału w aktach sprawy i Sąd nie podzielił twierdzeń oskarżonego z których wynika, że ten nie ponosił za nic odpowiedzialności. Z zeznań wszystkich świadków, którzy byli zatrudnieni w tych punktach kasowych wynika jednoznacznie, że to oskarżony zajmował się wykonywaniem ostatecznych przelewów i przejmowaniem pieniędzy. Tak więc to na oskarżonym i tylko na nim ciążył obowiązek, aby przelewać pieniądze. To, że oskarżony uważał, iż odpowiedzialność za to leży po stronie prezesa zarządu, w ocenie sądu nie znajduje oparcia w materiale dowodowym. Skoro oskarżony sam na siebie przyjął takie obowiązki pełniąc funkcję prokurenta spółki, to nie mógł oczekiwać, że ktoś inny wypełnił te obowiązki za niego. Będąc prokurentem miał takie same prawa do działania, jak prezes spółki – argumentowała SSR Renata Kowalska. Wydany wyrok był nieprawomocny.

Wyrok został zaskarżony, sprawa wróciła do Nakła

Powyższy wyrok zgodnie z przewidywaniami został zaskarżony przez Marcina K. i jego obrończynię Annę Krawczyk. Co warte podkreślenia, oskarżony przez cały czas trwania procesu nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, a winą za ich popełnienie obarczał prezesa firmy.

Ostatecznie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy stwierdził, że Sąd Rejonowy w Nakle nie zgromadził pełnego materiału dowodowego, a co za tym idzie – niemożliwym stało się ustalenie stanu faktycznego. Ponadto Sąd Okręgowy wydał opinię, że w trakcie trwania procesu w Sądzie I instancji nie dokonano wyczerpującej analizy zgromadzonego materiału dowodowego i nie wyjaśniono wszystkich okoliczności sprawy, która jak się okazało – ostatecznie została skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Wszystko od nowa...

Rozpoczynający się od nowa proces poprowadzi Sędzia Sądu Rejonowego w Nakle Radosław Trzeciak. Warto nadmienić, że to właśnie ten sam sędzia poprowadził niedawno zakończony proces przeciwko burmistrzowi Mroczy Leszkowi K.

Pierwsza rozprawa odbyła się 15 września, a uczestniczyli w niej: SSR Radosław Trzeciak, prokurator Renata Dubiel, oskarżony Marcin K. oraz jego obrończyni adw. Anna Krawczyk. Na początku prok. Renata Dubiel przedstawiła w skrócie zarzuty wobec oskarżonego. – Oskarżam Marcina K. o to, że w okresie od 5 stycznia 2017 do 5 września 2019 dokonał 268 czynów z art. 286 na szkodę klientów centrum rozliczeń finansowych Microbank oraz dopuścił się czynów polegających na oszustwie kredytowym, przy czym łączna kwota powstałej szkody w wyniku popełnienia przestępstw wynosi 179 tys. 664 zł. – powiedziała.

Oskarżony po raz kolejny nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów i postanowił złożyć przed sądem wyjaśnienia. – Niestety nie mogę podtrzymać swoich wcześniejszych zeznań i wyjaśnień w tej sprawie, jakie składałem przed prokuraturą, ponieważ mój stan zdrowotny nie pozwalał mi na dokonywanie takich wyjaśnień/zeznań (…) Pracowałem w spółce CRT Microbank w latach od 2009 do 2019 na różnych rodzajach umów. Do moich obowiązków należało przede wszystkim nadzorowanie pracy pracowników, jak i również eksportowanie przelewów, transfer pieniędzy do banku, rozwiązywanie reklamacji. W przypadku, gdy nie było mnie w firmie, takie eksporty wykonywała inna z pracownic. Moim ostatnim dniem pracy był 6 września 2019 roku. W tym dniu wszystkie wpłaty zostały przeze mnie wykonane i z wszystkich środków pieniężnych się rozliczyłem. 7 września stwierdziłem, że nie będę kontynuował pracy dla spółki. To była moja tylko i wyłącznie moja decyzja spowodowana stanem zdrowia oraz kwestiami osobistymi. Później podjąłem również leczenie w szpitalu (…) – mówił oskarżony, który za głównego winowajcę całej „afery” uważa prezesa spółki.

W dalszej części rozprawy, SSR Radosław Trzeciak odczytał składane przez oskarżonego Marcina K. wyjaśnienia i zeznania – począwszy od tych z dnia 11 października 2019 roku, których oskarżony postanowił w dniu 15 września 2023 roku nie podtrzymać.

Ostatecznie SSR Radosław Trzeciak ogłosił, że Sąd postanowił skierować sprawę na posiedzenie bez udziału stron celem podjęcia decyzji dotyczących dalszego biegu postępowania dowodowego, a rozprawę odroczyć na termin z urzędu. – Sąd ma pewną koncepcję dotyczącą dalszego biegu tego postępowania dowodowego, ale z uwagi na nie tyle zawiłość sentencji ewentualnej decyzji, co jej uzasadnienia – nie jest w stanie zrobić tego dzisiaj. Kolejnej rozprawy szybko nie będzie, natomiast informacja o tym, jaka będzie treść postanowienia, powinna się ukazać ostatecznie jeszcze w tym miesiącu (…) Od 8 lat mojej pracy jeszcze nie spotkałem się ze sprawą, w której występowałaby tak duża liczba osób pokrzywdzonych – powiedział nam SSR Radosław Trzeciak.

Źródło:  

Oceń artykuł: 53 23

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (24) Zgłoś naruszenie zasad

  • 12 (16)

  Niania, w dniu 02-10-2023 10:42:53 napisał:

  Tyle lat toczy się ta sprawa i tak tych pieniędzy nie odzyskamy. Obojga powinni siedzieć. Gdzie jest ten niby prezes.!!!!! Nasze sądy to wielki syf jak i dalsza instytucja.

  odpowiedz

  • 5 (11)

  Cna, w dniu 02-10-2023 10:49:03 napisał:

  To nie sądy tylko pobieracze publicznych pieniędzy!!!!!!!

  odpowiedz

  • 4 (18)

  Byłem głupi i głosowałem na tuska, w dniu 02-10-2023 11:14:25 napisał:

  Czyli okazuje się, że sądownictwo w Polsce naprawdę wymaga reform. Ciekawe....

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • -1 (7)

  Martynka, w dniu 02-10-2023 11:25:20 napisał:

  Nie lubię sie myć raz na tydzień wystarczy .

  odpowiedz

  • 8 (16)

  niebaćpis, w dniu 02-10-2023 13:21:34 napisał:

  W tzw. "reformie sądownictwa" naszego wielkiego reformatora chodzi o to, żeby sterować, wpływać na procesy z polityką w tle, a takie zwykła sprawy mają się toczyć jak się toczą, no może od czasu do czasu jak jest jakaś "medialna, głośna sprawa", to wyjdzie pan Zero i się naburmuszy i zaczerwieni i wsjo. Minęło 8 lat a wy dalej wierzycie w reformatora? Trochę mi was żal, ale tylko trochę...

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • -6 (26)

  XD, w dniu 02-10-2023 13:25:48 napisał:

  Tak działają POwskie sądy.

  odpowiedz

  • 7 (11)

  Cna, w dniu 02-10-2023 14:04:45 napisał:

  A na łokietka lampy uliczne się palą od 16stj a na dranem ciemno jak w dupie

  odpowiedz

  • 1 (1)

  Tchorze, w dniu 02-10-2023 16:06:17 napisał:

  A czemu tu macie odwagę oisac a przecież na fb na stronie n24 wrzucane jest to samo.Co boicie się oficjalnie ze swojego profilu

  odpowiedz

  • 4 (6)

  G, w dniu 02-10-2023 16:17:31 napisał:

  Pani adwokat to bardzo piękna kobieta

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 2 (2)

  Florian, w dniu 02-10-2023 17:27:35 napisał:

  Kozioł się śmieje prosto w pysk ludziom chodzi po mieście jak półtora pana

  odpowiedz

  • 2 (4)

  bezpartyjny, w dniu 02-10-2023 17:59:34 napisał:

  co za inteligent okradł ludzi i powie jeszcze że się nie przyznaje , -- jak mówi Morawiecki trzeba być przedsiębiorczym i o to chodzi takimi metodami działa rząd ---przedsiębiorczość=złodziejstwo

  odpowiedz

  • 1 (1)

  Wuzetka, w dniu 02-10-2023 18:47:56 napisał:

  To są jaja. Ludzie potracili forsę. Mija 5 lat i chu.a mu zrobili i ch.j mu zrobią

  odpowiedz

  • 3 (3)

  Kolega z ul długiej , w dniu 02-10-2023 19:04:30 napisał:

  Przyjadę zAnglii to mu mordę oklepie okradł mnie na 233 zł

  odpowiedz

  • 1 (3)

  Major Suchodolski , w dniu 02-10-2023 19:24:39 napisał:

  Pani Adwokat to niezły MILF *,*

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • -2 (6)

  Chłopcy, w dniu 02-10-2023 19:49:46 napisał:

  On nie jest z PO? Podobnie robili.

  odpowiedz

  • 2 (2)

  Bezprawnik, w dniu 02-10-2023 21:24:21 napisał:

  Dlatego powtarzam wszystkim-zawsze i wszędzie należy "apelować"Każdy Sąd ma swoje fanaberie i wizję poprowadzenia procesu.Ocena materiału dowodowego praktycznie żadna.Bazują na "dowodach" zebranych przez prokuratora i policjantów.Oddalanie wniosków dowodowych oskarżonych to w tej chwili praktycznie standard.Po prostu tam się nie przepracowują-czas płynie wolno i leniwie a oskarżony latami w celi w tzw"tymczasowym aresztowaniu"

  odpowiedz

  • 2 (2)

  osaka, w dniu 02-10-2023 23:51:41 napisał:

  Nie wiem dlaczego Sąd jest tak głupi. Każdy przeciętny znawca tematu wie, że przelewy zbiorowe nie przechodzą wtedy gdy na rachunku brak pieniędzy a cudze powierzone pieniądze można trzymać w swojej kieszeni tylko 24 godziny.i ta prawda wskazuje, że złodziejem jest prokurent a nieoddalony od sprawy prezes. Jakim sposobem ci ludzie zrobili aplikacje sędziowskie. .

  odpowiedz

  • 0 (2)

  brawo pis, w dniu 03-10-2023 22:22:31 napisał:

  pisowskie państwo gdzie przestępcy są bezkarni

  odpowiedz

  • 1 (1)

  Byłem głupi i głosowałem na tuska, w dniu 03-10-2023 22:26:01 napisał:

  To chyba nie żyłeś świadomie przed 2015...vatowskie mafie rozkradaly panstwo

  odpowiedz

  • 1 (1)

  Byłem głupi i głosowałem na tuska, w dniu 04-10-2023 07:46:33 napisał:

  Za to ty jesteś niezwykłym "mondrym" niePolakiem" ( "Polak" pisze się dużą literą, ćwierćinteligencie). Czyli budżet nie jest dwukrotnie większy niż za Donalda t.? Jest. Eldorado dla mafii vatowskich skończyło się w 2015. Mniej tvnu, spróbuj czasem pomyśleć samodzielnie.

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Zadaj pytanie
40PLN
Bezpłatne kontrolowanie sprawności amortyzatorów
Bezpłatne kontrolowanie sprawności układu kierowniczego
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
189PLN
Ewidencja odpadów BDO (pakiet mini)
2400 zł / rokPLN
Szkolenie z HACCP
80PLN
Balustrady Bramy Ogrodzenia
Rejestracja BDO
500PLN
0

Zaplanowane działania Straży Miejskiej w Nakle. Akcja "Bezpieczne wakacje"

Nad spędzaniem wolnego czasu w okresie letniego# wypoczynku przez dzieci i te mniejsze oraz również te nieco starsze po raz kolejny zadba w gminie Nakło nad Notecią Straż Miejska.

(czytaj więcej)
0

Blisko 1000 wypadków z udziałem motocykli. "Dajcie się zauważyć"

Sprzyjająca aura sprawia, że od początku roku na drogach# jest wyraźnie więcej niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności motocyklistów. W tym czasie dochodzi, niestety, do większej liczby zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów. Od początku roku zginęło już 102 użytkowników motocykli!

(czytaj więcej)
0

Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Ma skłonić do refleksji

21 czerwca 2024 r. rusza szósta edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa# ruchu drogowego. Publikowana przez Policję mapa "Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym - Wakacje 2024 " od lat spotyka się z pozytywnym odbiorem społecznym oraz dużym zainteresowaniem mediów. Ma ona ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi każdego dnia na polskich drogach.

(czytaj więcej)
0

Grillowa patera, czyli obiad na grillu dla rodziny i przyjaciół. Sprawdź!

Macie zamiar zorganizować grillową ucztę? Takie #spotkania z obfitością dań i smaków są teraz bardzo popularne, zarówno w restauracjach, jak na prywat-nych imprezach. Dzielcie się jedzeniem, kosztujcie, a przed wszystkim dobrze się bawcie!

(czytaj więcej)