Dziś mamy 3 grudnia 2023, niedziela, imieniny obchodzą:

03 października 2023

Inauguracja szkoły dla katechistów. Nowa formacja w diecezji

fot. Kornel Dobek

fot. Kornel Dobek

„Nadszedł czas, w którym świeccy powinni bardziej pomagać# księżom” – mówi Joanna Kotowska. W diecezji bydgoskiej swoją działalność zainaugurowała Szkoła św. Pawła, która będzie przygotowywać katechistów.

Celem nowej inicjatywy jest zaktywizowanie świeckich, którzy pragną włączyć się w organizowanie życia duszpasterskiego, według swego powołania oraz rozmaitości charyzmatów, a także dzielenie się różnymi działaniami dotyczącymi formacji do sakramentów. – Tak naprawdę jest to pomysł papieża Franciszka, który ustanowił tę posługę. On jest tym, który głównie rozeznaje tę potrzebę w Kościele. Drugim jest nasz biskup, który tę szkołę powołuje i błogosławi formacji – mówi ks. dr Łukasz Boruch, odpowiedzialny za inicjatywę.

Szkoła św. Pawła nie stanowi kolejnych studiów teologicznych, ale środowisko wspólnej modlitwy, liturgii, dzielenia się doświadczeniem, by wypracować modele formacji wiernych przygotowujących się do sakramentów. – Dziękuję za odpowiedź na zaproszenie. Wiem, że wiąże się ono z oderwaniem od codziennego porządku życia. Jednak dzięki tej inicjatywie tworzymy pewną przestrzeń dla tych, którzy są podjąć odpowiedzialność w przygotowaniu sióstr i braci przede wszystkim do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, a więc chrztu, Eucharystii i bierzmowania – dodał bp Krzysztof Włodarczyk.

Biskup, który odwiedził uczestników zajęć, podkreślił wagę osobistego świadectwa wiary, które może otworzyć serca kolejnych osób na relację z Bogiem. – Szkoła ma przygotować katechistów, dając im konkretne narzędzia do pracy z drugim człowiekiem. Formacja będzie oparta na modlitwie, ale także na wymiarze intelektualnym. Przed nami wykłady i warsztaty, by uwzględnić konkretne realia parafii – tłumaczy ks. dr Łukasz Boruch.

Kapłan, który jest na co dzień prefektem w szkole – pomniku Jana Pawła II w Bydgoszczy, uważa, że duszpasterstwo powinno zejść z wysokości ambony, biurka w kancelarii do poziomu mocnych, dojrzałych, pogłębionych relacji z człowiekiem”. – Ksiądz nie jest w stanie tego zrobić w pojedynkę. Potrzebuje dobrego zespołu, by proces formacji, inicjacji chrześcijańskiej zindywidualizować – dodał. – Inaugurujemy czas wspólnej modlitwy, zasłuchania się w głos Ducha Świętego, wpatrywania się w Jezusa, wsłuchiwania się w słowo, rozpoznawania woli Bożej, byśmy potem mogli nieść to Światło drugiemu człowiekowi – dodał podczas Mszy św. inauguracyjnej ks. inf. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik, dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy.

Formacja w szkole trwa dwa lata, a zwieńczeniem będzie udzielenie posługi stałej. Katechistami mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Cały projekt jest adresowany do wszystkich parafii. – Zależy mi, by w czasach, w których ludzie oddalają się od Jezusa, przybliżyć ich do Niego – mówi Joanna Kotowska, która została zaproszona do udziału w Szkole św. Pawła przez swojego proboszcza – o. Macieja Sierzputowskiego CSSp. – To w pewnym sensie nauka na żywym organizmie, ale jeśli jest z nami Jezus, to będzie dobrze. Mamy być widocznym świadectwem wiary, którym trzeba się dzielić – dodała. – Będąc rodziną chcemy dawać świadectwo, że życie można budować na Bogu. Poza tym mamy doświadczenie, że im więcej rzeczy robimy razem, tym bliżej nam do samych siebie. Fajnie jest mieć wspólny mianownik – dodali małżonkowie Weronika i Arkadiusz Kula.

Zajęcia prowadzą doświadczone osoby duchowne i świeckie ze wspólnot działających aktywnie w swoich środowiskach. Ponadto mają one charakter warsztatowy. Jednym z pierwszych zaproszonych gości był ks. Radosław Rakowski, proboszcz parafii Imienia Jezus w Poznaniu.

Materiał: Marcin Jarzembowski / Diecezja Bydgoska

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 20 50

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Zmiana przepisów. Nowe normy handlowe w odniesieniu do jaj

28 listopada 2023 roku straciło moc rozporządzenie #Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163 z 24.06.2008 r., str. 6 ze zm.).

(czytaj więcej)
0

Fałszywy obraz szopa. Inwazyjny gatunek obcy

Szop pracz należy do inwazyjnych gatunków obcych (IGO), które stanowią jedno z największych #zagrożeń dla rodzimej różnorodności biologicznej. Jednak brak wiedzy w tym zakresie i pozornie przyjazny wizerunek zwierzęcia sprawia, że we współczesnej kulturze masowej traktowany jest jak maskotka. A to fałszywy obraz szopa.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)
0

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Podsumowanie wsparcia

Program Operacyjny #Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) to łącznie 9 Podprogramów realizowanych w latach 2014-2023.

(czytaj więcej)