Dziś mamy 27 lutego 2020, czwartek, imieniny obchodzą:

24 sierpnia 2019

Nowy początek drogi ekspresowej S5. Wybór nowych wykonawców

fot. GDDKiA oddział w Bydgoszczy

fot. GDDKiA oddział w Bydgoszczy

Dajemy nowy początek S5 w województwie kujawsko-pomorskim. Komunikat ze strony # Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy.

Ponownie wybieramy wykonawców 3 odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim po tym, jak z winy nierzetelnego wykonawcy zmuszeni byliśmy do odstąpienia od pierwotnych umów. Uruchamiamy procedurę wyboru nowych podmiotów, które dokończą prace.

W zgodzie z przepisami

Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej trafiła dokumentacja dla odcinka od węzła Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa Białe Błota) do Szubina. W najbliższych dniach wyślemy dokumentację na dokończenie dwóch kolejnych odcinków pomiędzy Nowymi Marzami a węzłem Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo). Przewidujemy zawarcie umów w terminie, który pozwoli nowym wykonawcom przystąpić do robót budowlanych niezwłocznie po zakończeniu okresu zimowego, tj. w marcu 2020 r. AKTUALIZACJA Do Dz. U. UE trafiła dokmentacja na pozostałe przetargi

Nie ma zgody dla nierzetelnej realizacji kontraktów GDDKiA

Nowe przetargi to efekt rozwiązania umów z dotychczasowym wykonawcą - firmą Impresa Pizzarotti. Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5, 11 czerwca br. odstąpiliśmy od umów. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań wręczanych przez GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał postanowień dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. Natychmiast rozpoczęliśmy przygotowania do ogłoszenia przetargów na dokończenie prac.

To za mało, aby kontynuować współpracę. Zaawansowanie robót dotychczasowych wykonawców i podejmowane działania.

Węzeł Nowe Marzy - węzeł Świecie Południe (pierwotna nazwa Dworzysko)
- długość: 23,3 km,
- zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy to ok. 23,2 proc.,
- zaawansowanie czasowe do momentu odstąpienia od umowy to ok. 87,5%.

Kontrakt został zawarty z firmą Impresa Pizzarotti na kwotę blisko 375 mln złotych, co stanowiło jedynie 63% wartości kosztorysu GDDKiA.

W trakcie realizacji zadania, Zamawiający stwierdzał uchybienia wykonawcy w realizacji kontraktu, które uzasadniały uznanie, że wykonawca nienależycie wykonywał obowiązki kontraktowe. Uchybienia te to m.in. brak odpowiedniego zaangażowania, zaawansowania i postępu robót w stosunku do obowiązującego Programu Robót, a także zakresu wykonanych prac.

Podczas nienależytej realizacji robót, zgodnie z subklauzulami kontraktowymi (m.in. 2.5 oraz 15.1) GDDKiA wysłała do wykonawcy 22 powiadomienia dotyczące okoliczności mających wpływ na realizację kontraktu. Pomimo wezwań, wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umownych.

Węzeł Świecie Południe (pierwotna nazwa Dworzysko) - węzeł Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo)
- długość: 2,4 km,
- zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy to ok. 29,9 proc.,
- zaawansowanie czasowe do momentu odstąpienia od umowy to ok. 88,8%.

Kontrakt został zawarty z firmą Impresa Pizzarotti na kwotę blisko 410 mln złotych, co stanowiło jedynie 60% wartości kosztorysu GDDKiA.

W trakcie realizacji zadania, Zamawiający stwierdzał uchybienia wykonawcy w realizacji kontraktu, które uzasadniały uznanie, że wykonawca nienależycie wykonywał obowiązki kontraktowe. Uchybienia te to m.in. brak odpowiedniego zaangażowania wykonawcy, zaawansowania i postępu robót w stosunku do obowiązującego Programu Robót, a także zakresu wykonanych prac.

Podczas nienależytej realizacji robót, zgodnie z subklauzulami kontraktowymi (m.in. 2.5 oraz 15.1) GDDKiA wysłała do wykonawcy 23 powiadomienia dotyczące okoliczności mających wpływ na realizację kontraktu. Pomimo wezwań, wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umownych.

Węzeł Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa Białe Błota) - Szubin
- długość: 9,7 km,
- zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy to ok. 39 proc.,
- zaawansowanie czasowe do momentu odstąpienia od umowy to ok. 96,4%.

Kontrakt został zawarty z firmą Impresa Pizzarotti na kwotę blisko 260 mln złotych, co stanowiło jedynie 61% wartości kosztorysu GDDKiA.

W trakcie realizacji zadania, Zamawiający stwierdzał uchybienia wykonawcy w realizacji kontraktu, które uzasadniały uznanie, że wykonawca nienależycie wykonywał obowiązki kontraktowe. Uchybienia te to m.in. brak odpowiedniego zaangażowania wykonawcy, zaawansowania i postępu robót w stosunku do obowiązującego Programu Robót, a także zakresu wykonanych prac.

Podczas nienależytej realizacji robót, zgodnie z subklauzulami kontraktowymi (m.in. 2.5 oraz 15.1) GDDKiA wysłała do wykonawcy 24 powiadomienia dotyczące okoliczności mających wpływ na realizację kontraktu. Pomimo wezwań, wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umownych.

Błędów z przeszłości nie powtórzymy

Wyciągamy wnioski z poprzednich przetargów i tym razem położymy zdecydowanie większy nacisk w kwestii merytorycznych i rzetelnych odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców zgłaszane w trakcie trwania procedury przetargowej. Dążymy do tego, aby oferenci składali przemyślane, dobrze skalkulowane i optymalne oferty. Zależy nam na minimalizacji ryzyk po stronie przyszłych wykonawców, co z pewnością przełoży się na profesjonalnie przygotowane oferty.

Szczegółowo będą analizowane ewentualne kwestie rażąco niskiej ceny. W przetargach na odcinki drogi S5, w szczególności te, które obecnie ponawiamy, kwestia weryfikacji rażąco niskiej ceny nie zawsze została przeanalizowana wystarczająco rzetelnie, co nie było bez znaczenia dla obecnej sytuacji.

Na pozostałych odcinkach prace w toku

Tymczasem na pozostałych czterech odcinkach budowanej drogi S5 realizowane są roboty w branży mostowej, drogowej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Prace prowadzone są zgodnie z zakładanym harmonogramem i na bieżąco monitorujemy ich postęp.

Węzeł Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo) - węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa Tryszczyn)
- długość: 14,7 km,
- wykonawca: konsorcjum firm INTERCOR (lider) i TRAKCJA PRKiI (partner),
- stan zaawansowania kontraktu wynosi około 75 proc.

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Roboty nawierzchniowe na jezdniach głównych są na ukończeniu.  W ramach tego odcinka budowane są dwa największe obiekty mostowe na S5. Jeden nad torami kolejowymi w rejonie Maksymilianowa, dla którego w bieżącym miesiącu planowane jest podniesienie konstrukcji stalowej do projektowanych rzędnych, a następnie jej scalenie. Drugi obiekt to most przez Brdę, na którym ustrój nośny pod jedną jezdnię jest już zabetonowany i obecnie montowane jest wyposażenie, a pod drugą jezdnię planuje się zakończenie betonowania jeszcze w sierpniu br.

Węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa węzeł Tryszczyn) - Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa węzeł Białe Błota)
- długość: 13,5 km,
- wykonawca: konsorcjum firm POLAQUA (lider) i DRAGADOS (partner),
- stan zaawansowania kontraktu wynosi około 50 proc.

Roboty są rozciągnięte na wszystkich asortymentach: roboty ziemne, podbudowy z chudego betonu oraz nawierzchnia z betonu cementowego. Prace trwają również na wszystkich obiektach inżynierskich. Wykonawca koncentruje swoje prace również na węźle Bydgoszcz Zachód celem wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu i otwarcia tym samym nowych, kolejnych frontów robót na węźle.

Szubin - węzeł Żnin Północ (pierwotna nazwa węzeł Jaroszewo)
- długość: 19,3 km,
- wykonawca: konsorcjum firm TRAKCJA PRKiI (lider) i INTERCOR (partner),
- stan zaawansowania kontraktu wynosi ok. 60 proc.

W tej chwili toczą się rozmowy pomiędzy stronami, czyli Wykonawcą i Zamawiającym celem usprawnienia działań na omawianym odcinku. GDDKiA na bieżąco monitoruje sytuację na wszystkich kontraktach i reaguje zgodnie z przepisami i zapisami kontraktowymi, gdy wymaga tego sytuacja.

Węzeł Żnin Północ (pierwotna nazwa węzeł Jaroszewo) - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego
- długość: 25,1 km,
- wykonawca: konsorcjum firm KOBYLARNIA (lider) i MIRBUD (partner),
- stan zaawansowania kontraktu wynosi ponad 80 proc.

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Obecnie realizowana jest warstwa ścieralna na jezdniach głównych. Obiekty mostowe w większości są na ukończeniu, a na pozostałych obiektach trwają prace wykończeniowe.

Strategiczna S5

Droga ekspresowa S5 biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju i dużym znaczeniu dla rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni. Budowa drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o długości prawie 130 km, przebiegać będzie od zjazdu z autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy z Wielkopolską.

Kalendarium:
- 23 września oraz 1 października 2014 r. ogłoszono przetargi na siedem odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim.
- 12 października 2015 r. podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 130 km drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (wszystkie siedem odcinków).
- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, oprócz ceny, punktowany był termin wykonania prac oraz okres gwarancji.
- 11 czerwca 2019 r. z winy wykonawcy (Impresa Pizzarotti) odstąpiono od umów na trzy odcinki S5.
- sierpień 2019 r. – ogłoszenie przetargów na dokończenie trzech odcinków S5.

materiał: GDDKiA oddział w Bydgoszczy/red

Oceń artykuł: 5 2
Pliki do pobrania
16. S5 cala_Obszar roboczy 1.jpg
16. S5 kujawsko-pomorskie_Obszar roboczy 1.jpg

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (14) Zgłoś naruszenie zasad

  • 6 (18)

  Ja, w dniu 24-08-2019 09:45:59 napisał:

  Straty taty, przez rok nic się nie działo nie tylko na s5. Przed wyborami sobie przypomnieli. Dobre paniska!!!!

  odpowiedz

  • 5 (15)

  szubiniak, w dniu 24-08-2019 11:54:33 napisał:

  Polska w ruinie. Ktoś chyba to kiedyś powiedział(a)

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • -1 (13)

  hgci, w dniu 24-08-2019 16:12:04 napisał:

  Skoro wykonawca robił za 60% wartości inwestycji a wszystko podrożało to dlaczego nie zgodzili się dołożyć powiedzmy jeszcze 20% może już jeździli byśmy eską ale te pieniądze dawno poszły na pisiorów. Teraz będą musieli dać wykonawcom 120% tylko ciekawe skąd wezmą? Unia zaraz wszystko zabierze i będzie gówno nie eska. Głosujcie nadal na PiS

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 4 (14)

  Babol, w dniu 24-08-2019 17:04:29 napisał:

  takie mamy efekty rządów pis

  odpowiedz

  • 3 (3)

  Stary Wiarus, w dniu 24-08-2019 20:30:50 napisał:

  ale wy dupie

  odpowiedz

  • 3 (3)

  wiary brak, w dniu 24-08-2019 22:32:55 napisał:

  Jak ktoś wie jak są realizowane przetargi to nie powinien sie w ogóle dziwić, procedury procedury procedury, procedury pozwoliły wpuścić takiego gnomana budowę, po drugie układy, mafia układy i w kółko to samo kto miał kasę zwinąć to zwinął, bo subklałzule kontraktu to gwarantowały, ciemnota, ci w warszwce wszyscy tacy sami czy pisczypo, więc zwalanie winy na kogokolwiek jest bez sensu tu potrzeba GOSPODARZY a nie awanturników. Po komunie nawyki i układy będą jeszcze długie lata.

  odpowiedz

  • 0 (0)

  5s, w dniu 26-08-2019 00:21:06 napisał:

  Boli wiadukt na Łabiszyn można przecież też było przebudować na węzeł.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 4 (6)

  gnom z Żoliborza, w dniu 26-08-2019 09:20:44 napisał:

  a ciemnota nadal będzie głosowała na pis

  odpowiedz

  • -2 (4)

  ktoś wie, w dniu 26-08-2019 22:58:41 napisał:

  za jakich rządów ogłoszono w 2014r. przetargi na S5 tak fatalnie skonstruowane?

  odpowiedz

  • 4 (4)

  gnom z Żoliborza, w dniu 27-08-2019 08:06:26 napisał:

  przetarg był dobrze skonstruowany, skąd wykonawca miał wiedzieć, że od 2015 roku wszystko podrożeje. Poprzedni rząd zostawił na biurku ustawę, która pozwoliłaby renegocjować umowę na wypadek wzrostu kosztów, co byłoby wielokrotnie tańsze i szybsze od tego co teraz mamy. Ale nie łudźmy się, obecnie rządzącym jest to na rękę .Jest więcej pieniędzy na rozdawnictwo. Wstrzymane sa praktycznie wszystkie nowe inwestycje w drogi, a na wielu tych które są realizowane prowadzi się tylko prace pozorowane. Pisowski rząd to wyjątkowy szkodnik

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Szkolenia bhp okresowe
od 70PLN
Budowa hal
Rozliczenia ZUS
od 50PLN
Sprawdzanie zadymienia i analiza spalin
Szkolenia pierwsza pomoc
od 50PLN
Narożnik z funkcją spania, możliwość wyboru tkanin
Meble kuchenne
Metkownica SATO JUDO 26
sugerowana cena producenta: 184,50PLN
0

Pielęgnacyjne vademecum noworodka. Sprawdź, o czym warto pamiętać

Codzienna opieka nad dzieckiem dostarcza rodzicom wielu okazji do obserwacji oraz #stymulacji wielozmysłowej. Skóra noworodka choć wrażliwa i delikatna z chwilą narodzin jest już w zupełności gotowa do tego, żeby funkcjonować poza organizmem matki. O pielęgnacji, nie tylko w dbaniu o higienę, ale także wspaniałej okazji do bliskości i budowaniu więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi mówi położna Jolanta Marat Ignaczak, ambasadorka kampanii „Położna na medal”.

(czytaj więcej)
0

Jak przechowywać owoce i warzywa? Koniecznie poznaj 5 zasad

Każdemu z nas zdarzyło się kiedyś przesadzić z ilością zakupów spożywczych, a w efekcie #wyrzucić część jedzenia do kosza. Statystyki mówią, że pozbywamy się jedzenia zwykle z powodu jego zepsucia, a trzecią co do wielkości grupą produktów najczęściej trafiających na śmietnik są – po pieczywie i wędlinach – świeże owoce Tymczasem istnieje prosty i tani sposób na przedłużenie trwałości owoców i warzyw: właściwe przechowywanie. Poznajmy 5 zasad, które pomogą nam dłużej cieszyć się ich smakiem i świeżością.

(czytaj więcej)
0

Pierwsze zabiegi tuż po narodzeniu dziecka. Co warto o nich wiedzieć?

Zaraz po urodzeniu należy umożliwić dziecku nieprzerwany kontakt z matką „skóra do #skóry”. Trwa on zazwyczaj około dwóch godzin i traktujemy go jako naturalne zakończenie aktywnych okresów porodu i rozpoczęcie adaptacji noworodka do nowych warunków życia pozamacicznego. Kontakt „skóra do skóry” powinien też być inicjacją do pierwszego przystawienia dziecka do piersi matki. Moment ten przez wielu nazywany jest złotym standardem przynoszącym korzyści zarówno dziecku, jak i matce w sferze emocjonalnej. Położna, Anna Jedlińska, ambasadorka kampanii „Położna na medal” radzi, co trzeba wiedzieć o pierwszych zabiegach dziecka, tuż po jego urodzeniu.

(czytaj więcej)
0

Twój nastolatek i długie godziny w sieci. Zastanawiałeś się nad przyczyną?

Coraz więcej młodych ludzi coraz więcej czasu spędza w internecie. Potwierdzi to każdy rodzic. Zastanawialiście się# kiedyś, dlaczego tak jest?

(czytaj więcej)