Dziś mamy 25 sierpnia 2019, niedziela, imieniny obchodzą:

16 lipca 2019

III etap kanalizacji Mrocza - Drzewianowo. Podpisano umowę

fot. UMiG Mrocza

fot. UMiG Mrocza

12.07.2019 r. miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania # „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza - Chwałka - Słupówko - Wiele - Drzewianowo w Gminie Mrocza - Etap III”.

Inwestycja zostanie wykonana przez przedsiębiorstwo - Rafał Szymczak P.H.U., ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło n/Not., które zostało wyłonione w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia na kwotę 1 976 197,54 zł brutto. Termin wykonania robót określono na 17.08.2020 r.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnić będzie PPHU CALLAS Piotr Młynarek, Występ, ul. Topolowa 14, 89-100 Nakło nad Notecią za kwotę 18.450,00 zł brutto. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Ponadto w ramach zadania, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz wnioskiem o dofinansowanie, zostaną przeprowadzone działania promocyjne informujące społeczeństwo o realizowanym zadaniu oraz uzyskanym dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Gmina Mrocza uzyskała wsparcie w kwocie 2 148 486,72 zł, jednak o wartości nie większej niż 85% wysokości kosztów kwalifikowalnych zadania. Po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań objętych wnioskiem kwota dofinansowania zostanie zaktualizowana.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowę sieciowych tłoczni ścieków, tłoczni przydomowych, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej.

W ramach projektu planowana jest wymiana sieci wodociągowej oraz spięcie sieci z centralną stacją uzdatniania wody, która mieści się w Mroczy. Pozwoli to na wyłączenie z eksploatacji mocno zużytej istniejącej hydroforni, która mieści się w Drzewianowie.

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 3,858 km, natomiast długość przebudowanej sieci wodociągowej – 0,346 km.

materiał: Ewelina Musiał 

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 2 7

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Mała architektura. Niewielkie elementy o dużym znaczeniu

Ogrodowe elementy dekoracyjne znajdują zastosowanie nie tylko w# przestrzeni miejskiej, ale również w indywidualnych aranżacjach wokół domu.

(czytaj więcej)
0

Nieudana podróż samolotem. Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Sezon urlopowy to czas wzmożonego ruchu lotniczego. To właśnie w tym okresie # notowanych jest najwięcej opóźnień samolotów, odwoływane są loty i zgłaszane zagubienia bagażu.

(czytaj więcej)
0

Wytwarzamy zbyt dużo CO2. Już możemy odczuć zmiany klimatu

Dwutlenek węgla (CO2) to jeden z gazów cieplarnianych, którego nadmierna emisja # przyczynia się do niepożądanych zmian klimatycznych na świecie.

(czytaj więcej)
0

Jak pielęgnować oczy noworodka? Co powinniśmy zrobić?

Tuż po urodzeniu dzieci często borykają się z zaczerwienionymi białkami oczu, podrażnionymi # spojówkami i opuchniętymi powiekami.

(czytaj więcej)